Slide 1
Pośrednictwo pracy

Zdobądź pracę tam gdzie jej szukasz - Polska i zagranica

Slide2
Legalizacja pobytu

Pomagamy firmom oraz osobom indywidualnym w kompleksowej legalizacji pobytu w Polsce

Slide 1
Usługi kadrowo-płacowe

Przejmujemy na siebie obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania i rozliczania pracowników

Slide 1
Rekrutacja pracowników

Zajmujemy się rekrutacją stałą oraz pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników

previous arrow
next arrow

Obsługa kadr

 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS
 • Obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • Monitorowanie aktualności szkoleń BHP
 • Obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
 • Raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
 • Przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • Pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)

Obsługa płac

 • Ewidencja danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Sporządzanie list płac
 • Obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • Obsługiwanie przelewów
 • Przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • Przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • Ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu

Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą


  Kliknięcie w przycisk „Proszę o kontakt” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia oferty. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną zgodę.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest WORKPROFI KKTI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862999218.
  Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

  +48 74 300 00 15