Zmiany nocne – wszystko co musisz wiedzieć

Z tego wpisu dowiesz się:

  • Jaka jest definicja pracy w porze nocnej
  • Kto wg kodeksu pracy jest pracownikiem zmiany nocnej
  • Jaki dodatek przysługuje za pracę w godzinach nocnych

Definicja pracy w porze nocnej

Pracę nocną definiuje się jako pracę między godziną 21:00 a 7:00. To pracodawca decyduje, które z 8 godzin z tego przedziału wyznaczy pracownikom na wykonywanie pracy w porze nocnej. Jeśli jednak okaże się, że zapotrzebowanie na pracownika będzie dłuższe niż 8h, występują pewne ograniczenia. 

Pracy dłuższej niż 8 godzin w trybie nocnym nie może wykonywać osoba, która wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub wykonuje prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Kto wg kodeksu pracy jest pracującym w nocy?

Osobą pracującą w nocy jest osoba, która pracuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej (21:00 – 7:00) lub jeśli co najmniej jedna czwarta czasu pracy w okresie rozliczeniowym (miesiąc/ rok) przypada na porę nocną.

Jaki dodatek przysługuje za pracę w godzinach nocnych?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych ustalany jest przez pracodawcę. Jego wysokość natomiast nie może być niższa niż 20% stawki godzinowej od minimalnego wynagrodzenia. Bonus do wynagrodzenia przysługuje każdej osobie świadczącej pracę w godzinach nocnych – niezależnie, czy jest to praca stała czy sporadyczna na zmianę nocną. Dodatek jest wypłacany także niezależnie od stanowiska. Otrzymuje go zarówno pielęgniarka jak i pracownik stacji benzynowej.

Poniżej godzinowe stawki minimalne za pracę w porze nocnej, na każdy miesiąc w roku 2023, (obliczone od minimalnego wynagrodzenia 3490zł brutto):

MIESIĄC LICZBA GODZIN
PRACY
W MIESIĄCU
WYSOKOŚĆ DODATKU ZA 1H PRACY (BRUTTO)
STYCZEŃ 168 4,15zł
LUTY 160 4,36zł
MARZEC 184 3,79zł
KWIECIEŃ 152 4,59zł
MAJ 168 4,15zł
CZERWIEC 168 4,15zł
LIPIEC 168 4,29zł
SIERPIEŃ 176 4,09zł
WRZESIEŃ 168 4,29zł
PAŹDZIERNIK 176 4,09zł
LISTOPAD 160 4,50zł
GRUDZIEŃ 152 4,74zł

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej w trybie stałym, która wykonywana jest przez pracowników poza zakładem, może zostać wypłacone w postaci ryczałtu, zamiast dodatku. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od szacunkowego wymiaru pracy w godzinach nocnych.
Pełen opis pracy w porze nocnej znajdziemy w rozdziale VI, działu VI Kodeksu Pracy.

+48 74 300 00 15