Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie, zwane również płacą minimalną, to najniższa kwota, jaką pracodawca musi wypłacać pracownikowi za wykonaną pracę na danym stanowisku. Wysokość płacy minimalnej może być różna w zależności od kraju, regionu oraz branży.

Ustawa z 10 X 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi o tym, że jeśli przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi:

a) co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;

b) mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Wobec powyżej wymienionej ustawy, w 2024 roku pensja minimalna brutto wzrośnie dwa razy:

– od 01.01.2024 będzie to 4242zł, stawka godzinowa to 27,70zł

– od 01.07.2024 wzrośnie do 4300zł, stawka godzinowa to 28,10zł

Poniżej tabela wynagrodzenia netto przy pensji 4242zł brutto

 Wynagrodzenie 4242zł brutto
od 01.01.2024
Wynagrodzenie 4300zł brutto
od 01.07.2024
Składka emerytalna 414,02 zł 419,68 zł
Składka zdrowotna 329,44 zł 333,94 zł
Składka chorobowa 103,93 zł 105,35 zł
Zaliczka na podatek PIT 109 zł 115zł
Składka rentowa 63,63 zł 64,50 zł
Pensja netto:  3 221,98zł 3 261,53zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

+48 74 300 00 15