Jakie zawody nie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję?

Jakie zawody nie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję?

Choć sztuczna inteligencja (AI) zdolna jest do wielu zadań i w niektórych obszarach może przewyższać ludzkie umiejętności np. w czynnościach prostych i rutynowych. Jakie zawody nie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję? Obejmuje to m.in. prace, które wymagają pracy z emocjami, kreatywnością, umiejętnościami interpersonalnymi czy technologią. Poniżej lista zawodów, która nie będzie zagrożona przez AI.

Prawo: Sędziowie, prawnicy, adwokaci – praca w sektorze prawnym nierzadko wymaga rozeznania i rozwiązywania skomplikowanych przypadków prawnych, gdzie potrzebne jest nieszablonowe podejście do spraw.

Sztuki i kultury: Twórczość artystyczna, projektowanie, interpretacja dzieł sztuki, pisanie powieści czy dziennikarstwo mogą być trudne do zautomatyzowania, ponieważ wymagają oryginalności, wyobraźni i subiektywnego podejścia.

Relacje interpersonalne: Zawody, które wymagają empatii, zrozumienia emocji i umiejętności budowania relacji, takie jak psychoterapeuci, doradcy, czy opiekunowie społeczni.

IT: Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa oraz programiści. Wiąże się to z bezpośrednią obsługą zabezpieczeń sieciowych oraz programowaniem m.in. sztucznej inteligencji.

Edukacja: Nauczanie, budowanie rozwoju osobistego, kształtowanie wartości, o ile możliwe do wykonywania na odległość, tak indywidualne podejście do przekazywania wiedzy każdemu uczniowi wymaga elastyczności, empatii oraz wysokorozwiniętych umiejętności budowania relacji.

Medycyna: Zawody związane z medycyną – lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, zawody które wymagają obecności przy drugim człowieku aby udzielić mu niezbędnej pomocy.

Usługi: Zawody które wymagają bezpośredniego wykonania usługi bezpośrednio na miejscu np. pracownicy porządkowi, hydraulicy, elektrycy, kosmetyczki, fryzjerzy, mechanicy, kucharze.

Sztuczna inteligencja, choć pomocna w wielu branżach i świetnie zdawać będzie swój egzamin w pracach z bazami danych, wychwytywaniem błędów lub optymalizacją, tak w dziedzinach wymagających kontaktu z drugim człowiekiem, twórczości, wykonania usługi na miejscu u klienta lub zapewnieniu drugiemu człowiekowi opieki, nie będzie ona miała większego zastosowania. Współczesny rynek pracy natomiast wciąż wymagać będzie elastyczności od pracownika, a technologie AI można traktować jako dodatkową pomoc.

+48 74 300 00 15