Czy multitasking jest efektywny?

Multitasking, czyli wykonywanie wielu zadań jednocześnie lub umiejętność szybkiego „przełączania się” z jednej czynności na drugą. Wraz z rosnącymi wymaganiami wobec naszego czasu i uwagi, wielu z nas czuje się zmuszonych do wielozadaniowości. Efektywność multitaskingu to jednak temat wielu dyskusji. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie efektywności multitaskingu, rzucenie światła na jego zalety i wady.

Mityczna efektywność multitaskingu:

Wbrew powszechnemu przekonaniu, prawdziwy, równoczesny multitasking, w którym wykonujemy wiele skomplikowanych zadań jednocześnie, to mit. Nasze mózgi nie są przystosowane do pełnego skupienia na więcej niż jednym zadaniu wymagającym uwagi. Próba tego często prowadzi do zmniejszenia efektywności, zwiększenia liczby błędów i ogólnego spadku produktywności.

Przełączanie zadań kosztem uwagi:

Multitasking zwykle wiąże się z szybkim przełączaniem uwagi między zadaniami. Nieodłączne jest tutaj ryzyko pozostałości myśli z poprzedniego wykonywanego przez nas zadania. Wpływa to wobec tego na naszą zdolność do pełnego skupienia na bieżącym zadaniu a tym samym na naszą produktywność.

Multitasking a obciążenie poznawcze:

Podczas multitaskingu dzielimy nasze zasoby poznawcze na wiele zadań. Podział ten może prowadzić do zwiększonego obciążenia poznawczego, ponieważ nasze mózgi muszą nieustannie przełączać się między różnymi zestawami informacji. W miarę wzrostu ilości zadań, nasza zdolność do zapamiętywania informacji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów maleje.

Kiedy multitasking się sprawdza?

Podczas gdy prawdziwy multitasking jest w dużej mierze nieskuteczny, istnieją sytuacje, w których multitasking może być względnie bardziej efektywny – np. proste i rutynowe zadania, które wymagają minimalnego wysiłku poznawczego takie jak składanie prania podczas słuchania podcastu. 

+48 74 300 00 15