Czego pokolenie Z oczekuje na rynku pracy?

Pokolenie Z czyli pokolenie osób 18-24lat, które od urodzenia miały do czynienia Internetem oraz technologią, właśnie wkraczają na rynek pracy. Ze względu na biegłość cyfrową, dobre wykształcenie, ambicje oraz znajomość własnych potrzeb mają konkretne oczekiwania wobec środowiska pracy. Dokładne informacje przybliża raport opublikowany przez Cushman & Wakefield „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”.

Z raportu wynika, że 70% ankietowanych ceni sobie w środowisku pracy możliwość rozwoju, możliwość awansu na nowe stanowiska oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Kolejnymi, ważnymi elementami jest dobra atmosfera pracy, a następnie możliwość elastycznych godzin pracy, wyboru miejsca pracy i niezależność. Powodem tego jest work-life balance, który stał się bardzo istotnym aspektem wśród pokolenia Z. Oprócz spełniania się w życiu zawodowym oraz pracy w komfortowych warunkach, chcą mieć czas na rodzinę, znajomych, pasje oraz na realizowanie swoich marzeń.


W relacjach z pracodawcą, są szczerzy, asertywni i potrafią stawiać granice. Preferują być rozliczani za efekt niż za ilość przepracowanych godzin. W relacjach pracownik – pracodawca cenią sobie szczerość i autentyczność, oraz szybki feedback ze strony pracodawcy. Dzięki przyzwyczajeniu do ciągłego rozwoju technologii i zmian, pokolenie Z jest tym, które będzie chciało przyswajać nowe umiejętności i nabywać nowej wiedzy.

+48 74 300 00 15